"Engelli Bireyin Toplumda Kabul Süreci" konulu Seminerimiz büyük bir katılımla tamamlandı - Değişim Rehabilitasyon

“Engelli Bireyin Toplumda Kabul Süreci” konulu Seminerimiz büyük bir katılımla tamamlandı

Bir ailede çocuğun doğumu o ailenin yaşamında oldukça önemli bir yer tutmakta ve ailenin o güne kadar sürdürdüğü yaşam biçiminde bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Çocuğun doğumuyla bir anne ve bir de baba doğar. Ama bu kadarla bitmez, aynı zamanda iki dede, iki nine de doğar. Tabii amca, hala, teyze, dayılar da…Yani koskoca bir aile doğar. Ailenin alışılmış düzeninde; hazırlıklı bile olsalar ani bir değişiklik olmakta ve aile bireyleri bu değişikliklere ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Normal gelişen sağlıklı bir çocuğun ailede yarattığı bu değişiklikler, doğan çocuğun ‘’farklı’’ geliştiğinin öğrenilmesiyle çok daha zor ve karmaşık bir durum oluşturmaktadır. Aileler sahip olunamayan ‘’sağlıklı çocuğun kaybının’’ yasını tutmakta, şok, depresyon, hayal kırıklığı, suçluluk, yetersizlik duyguları yaşamaktadırlar. Yaşanan farklı duygular doğal olarak aile bireylerinin davranışlarını etkilemekte ve bu olumsuz yaşantılar ailenin alışılagelmiş gelişimini ve işleyişini bozmaktadır. Dolayısıyla ailede kaygı, endişe, stres gibi rahatsızlıklar üst düzeyde yaşanmaktadır.Tüm bu değişmiş hayat şekline uyum sürecinin sağlıklı ve hasarsız olması küçük aileden büyük aileye geçişte yaşanan etkileşimler şiddetle doğrudan ilişkilidir. Karı-koca ilişkisinin sürdürülebilirliği ve aile birliğinin korunması ile bu şiddet azaltılabilir. Sonuç olarak bir ailede farklı gereksinimleri olan bir çocuk dünyaya geldiğinde, o ailede büyük bir endişe de doğar. Eğer etiketin ötesine geçilebilir, gerek eş gerekse büyük aile ve arkadaşlık ilişkilerinde alternatifler üretilerek sosyal destek sağlanabilirse, bu farklılık bir yaşam çeşitliliğine ve rengine dönüşebilirseminer02

Bir cevap yazın

Call Now Button