Kurum Profili - Değişim Rehabilitasyon

Kurum Profili

Gaziosmanpaşa Beyaz Değişimler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez’inin kurucusu Kadriye Özpıranga, 1972 yılında Edirne’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini yine Edirne’de tamamladıktan sonra 1990 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra çeşitli hastane ve klinik stajlarında ve eğitim araştırmalarında yer alarak, mesleğinde her zaman yeniliklerin izleyicisi oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Okul yıllarından itibaren çocuklarla çalışmak, her zaman en büyük ideali ve hayali oldu. Biliyordu ki hayatın kendisi onlardı ve onlar geleceğin küçük mimarlarıydı.

İşte kurucumuzun bu yaklaşımından yola çıkarak, o çocukların arasında belki de en masum, en korumasız ve en muhtaç durumdaki engelli çocuklarla çalışmaya karar verdik. Uzun yıllar bu alanda çalıştıktan sonra ilk olarak 2004 yılında Değişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni hizmete açtık. Yolumuz, daha çok ve kaliteli eğitim, sloganımız ise daha çok sevgi ve daha çok bilgi oldu. Değişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi; Çocuk Gelişim Uzmanları, Özel Eğitimciler, Psikologlar, Sınıf Öğretmenleri, Sanat Eğitimi Öğretmenleri, İşitme ve Konuşma Terapisti, Fizyoterapist ve Yardımcı Grup Eğitmenlerinden oluşan uzman kadrosuyla, haftanın 6 günü bireysel ve grup eğitimleri vermekte, ayrıca engelli çocuk ailelerine danışmanlık yapmaktadır. Merkeze başvuran her birey, önce aile ile birlikte değerlendirmeye alınır ve sonuçlar ölçümlenir. Neticesinde bireyin ihtiyaçları ve performans düzeyi belirlenir. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda her çocuk için ayrı bir bireysel eğitim planı 1 yıllık olarak hazırlanır ve eğitime başlanır.

Eğitim süreci içerisinde periyodik olarak ara değerlendirmeler yapılarak, çocuğun o andaki performans ölçümleri alınır.

Aradan geçen 4 yılda yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar ve ailelerden aldığımız olumlu tepkiler, dahası özendirmeler sonucunda daha geniş bir mekanda daha çok sayıda çocuğa kaliteli eğitim ve sevgiyle hizmet vermek arzusu ile 1000 m2 alanlı yeni binamızda dönüşümlü olarak ayda yaklaşık olarak 1500 kişilik bir kontenjana sahip yeni şubemizi 2007 yılında, Gaziosmanpaşa Beyaz Değişimler Özel Eğitim  ve Rehabilitasyon Merkezi’ni kurduk.

Bizler bu çocuklara sadece bina içinde verilen akademik eğitimlerin yeterli olmadığını bilerek onları sosyal yaşamın içine katabilmek ve ailelerimize de yalnız olmadıklarını anımsatarak yeni sosyal çevreler yaratabilmek amacı ile çeşitli organizasyonlar yapmaktayız. Zira sosyalleşme sosyal hayat içinde olur ve hayata uyum becerileri ancak gerçek hayatın içinde  geliştirilebilir. Bu organizasyonlar dahilinde piknikler, yıl sonu ve özel gün gösterileri, sinema ve tiyatro gösterileri, kukla gösterileri, çeşitli geziler, aile toplantıları, çeşitli restoranlarda grup halinde öğle yemekleri düzenledik. Merkezimiz bünyesinde yaptığımız  çalışmalara havuz ve çeşitli spor etkinliklerini de dahil ettik. Böylece çocuklarımızın ince ve kaba motor yeteneklerinin gelişimlerine daha etkin bir katkı sağladık. Ayrıca çocuklarımıza meslek edindirmek ve el becerilerini geliştirmek amacı ile onlara takı tasarımları, seramik çalışmaları, galoş imalatı ve çeşitli boşama teknikleriyle resim çalışmaları yaptırmaktayız.

Bütün bu çalışmalar sonucunda, merkezimize çeşitli konuşma problemleriyle gelen birçok  çocuğun bu problemlerini aştığını, otistik bozukluk tanısıyla gelen birçok çocuğun ciddi ilerlemeler kaydettiğini, yürüyemeyen çocuklarımızın yürüme becerisi kazandığını ve hareket yeteneğinin arttığını,  okuma-yazma öğrenmelerinde neredeyse yüzde yüz oranına varan artış olduğunu,  çocuklarımızın bazılarında var olan “davranış problemlerinin” büyük oranda azaldığını gördük. Tüm bu gelişmeler bizi daha da heyecanlandırdı ve gururlandırdı. Rehabilitasyonun önemli bir parçasının da aile olduğunu bildiğimizden ailelere yönelik çalışmalarımızı da hızlandırdık. Aile terapileri,  seminerler, toplantılar ve ev ziyaretlerinin yanı sıra merkezimiz içinde ailelerin yararlanabileceği küçük bir spor merkezi oluşturduk. Tüm bunları yaparken öncelikli amacımız, aileyi bilinçlendirmek, rahatlatmak, sosyal ilişkilerini güçlendirmek ve aslında kabul sürecinin son derece zor olduğunu bildiğimiz, yaşadıkları bu özel ve önemli durumun kabulünü sağlamak oldu.

MİSYONUMUZ

Zihinsel, bedensel, otistik, yaygın gelişimsel bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul uyum sorunları, özel öğrenme güçlüğü problemi olan bireylere uygun eğitim programlarını seçmek ve çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımlar kullanarak uygulamak, anne-babalarını problem hakkında bilgilendirmek, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermektir.
Gelişim süreci içinde genel işlevlerde normalden önemli derecede gerilik, bunun yanında uyumsal davranışlarda yetersizlik gösteren ve fiziksel gelişimlerinde gerilik yaşayan bireylerin zihinsel, ruhsal, sosyal, fiziksel ve özel eğitim alanlarında profesyonel ihtiyaçlarına yönelik;

·  Öz bakım becerilerini kazandırmak,
·  Pratik iletişimini ve konuşma becerisini geliştirmek,
·  Günlük yaşamın gerektirdiği sosyal uyumu sağlamak,
·  Aileye yönelik sosyal destek,
·  Sosyal entegrasyon,
·  Aile eğitimi,
·  Davranış problemleri,
·  Fiziksel gelişim alanlarında gerekli rehabilitasyon programlarının hazırlanması ve sunulmasına ilişkin esasları, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
·  Okuma–yazma gibi temel akademik becerilerini kazandırmak ve geliştirmektir.

VİZYONUMUZ

Farklı gelişen çocukların eğitim çalışmalarında özel eğitimin evrensel ilkeleri hedef alınarak program geliştirmek, çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımlarla programları uygulamaktır.

 

Bir cevap yazın

Call Now Button