Erken Yaşta Fizyoterapinin Önemi - Değişim Rehabilitasyon

Erken Yaşta Fizyoterapinin Önemi

Doğuştan gelen veya sonradan oluşan çeşitli fiziksel tabanlı rahatsızlıklar çocukluğun ilk yıllarında tedaviye başlanmadığı takdirde ileride telafisi mümkün olmayan kalıcı hasarlara yol açabilmektedir. Fizyoterapist eşliğinde yapılan bu çalışmalar hastanın özel durumuna yönelik programlar oluşturularak  uygulanmaktadır. Bu programlarda engelli bireyin ailesinin istekleri ve talepleri de göz önünde bulundurularak alınan önlemlerle hastanın yaşam standartlarını artırmak ve kendi öz bakım becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Aileleri bu konularda bilinçlendirmek ve bilgilendirmenin gereği açıktır. Zira fiziksel engelli bireyler yeterince önlem alınmaz ve fiziksel rehabilitasyon tedavisine tabi tutulmazlarsa ilerleyen yıllarda fazla kilo alınması ile beraber kalp rahatsızlıkları kollestrol ve buna bağlı hastalıkların en ciddisi olan felç tehlikesi taşımaktadır. Bu gibi rahatsızlıklar hayati tehlike içerdiğinden, tedavi ve bakım maliyetleri açısından da maddi yük getirmesinden dolayı engelli aileleri açısından çok daha fazla önem arz etmektedir. Engelli bireyler hangi yaşta olursa olsun onların yaşam kalitelerini yükseltmek ve onları sadece tüketen değil üreten konumuna getirmek amaçlanmalıdır. Bu hedeflere ulaşmak için onları mümkün olduğunca sağlıklı kılmanın gerekliliği ortadadır. Özel Beyaz Değişimler Rehabilitasyon Merkezi olarak bizler bu konunun bilincindeyiz ve tüm rehabilitasyon faaliyetlerimizi bu çerçevede sürdürmekteyiz.

Bir cevap yazın

Call Now Button