Aile Çalışmalarımız Archives - Değişim Rehabilitasyon

Aile Çalışmalarımız

“Engelli Bireyin Toplumda Kabul Süreci” konulu Seminerimiz büyük bir katılımla tamamlandı

Bir ailede çocuğun doğumu o ailenin yaşamında oldukça önemli bir yer tutmakta ve ailenin o güne kadar sürdürdüğü yaşam biçiminde bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Çocuğun doğumuyla bir anne ve bir de baba doğar. Ama bu kadarla bitmez, aynı zamanda iki dede, iki nine de doğar. Tabii amca, hala, teyze, dayılar da…Yani koskoca bir aile doğar. Ailenin alışılmış düzeninde; hazırlıklı bile olsalar ani bir değişiklik olmakta ve aile bireyleri bu değişikliklere ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Normal gelişen sağlıklı bir çocuğun ailede yarattığı bu değişiklikler, doğan çocuğun ‘’farklı’’ geliştiğinin öğrenilmesiyle çok daha zor ve karmaşık bir durum oluşturmaktadır. Aileler sahip olunamayan ‘’sağlıklı çocuğun kaybının’’ yasını tutmakta, şok, depresyon, hayal kırıklığı, suçluluk, yetersizlik duyguları yaşamaktadırlar. Yaşanan farklı duygular doğal olarak aile bireylerinin davranışlarını etkilemekte ve bu olumsuz yaşantılar ailenin alışılagelmiş gelişimini ve işleyişini bozmaktadır. Dolayısıyla ailede kaygı, endişe, stres gibi rahatsızlıklar üst düzeyde yaşanmaktadır.Tüm bu değişmiş hayat şekline uyum sürecinin sağlıklı ve hasarsız olması küçük aileden büyük aileye geçişte yaşanan etkileşimler şiddetle doğrudan ilişkilidir. Karı-koca ilişkisinin sürdürülebilirliği ve aile birliğinin korunması ile bu şiddet azaltılabilir. Sonuç olarak bir ailede farklı gereksinimleri olan bir çocuk dünyaya geldiğinde, o ailede büyük bir endişe de doğar. Eğer etiketin ötesine geçilebilir, gerek eş gerekse büyük aile ve arkadaşlık ilişkilerinde alternatifler üretilerek sosyal destek sağlanabilirse, bu farklılık bir yaşam çeşitliliğine ve rengine dönüşebilirseminer02

Devamını Okuyun

Özel Eğitimde Ailenin Önemi

Gönüllü çıkılan ve hiç bitmeyen bir yolculuktur anne ve baba olmak. Yolculuk bileti elinize verildiği andan itibaren her türlü düşünce ve  duygu tüm renkleri ile zihninizde gezinir. Kimilerimizin yol boyunca yaşadıkları gönlünden geçenler ile denk olurken kimilerimiz için şaşırtıcı sürprizler hazırlamıştır hayat.

İşte bu sürprizlerden biridir ‘özel bir çocuğa’ sahip olmak. Özel bir çocuklarımızın ebeveynlerinin, çocukları ile beraber atacağı her adım için daha fazla emek ve zaman sarf edeceği buna karşılık ise emsallerine kıyasla koskocaman bir gülümsemeye sahip olacağı bilinmelidir.

Çocuklarımızın engeller ile baş etmesi ve dış dünyaya uyum sağlayabilmesi amacıyla verdiğimiz eğitimlerde ailelerimiz bizlere bilgi sağlayan en önemli kaynaktırlar. Çocuklarına ilişkin gözlem, bilgi ve paylaşımları,

– Eğitim sürecinin başında çocuğumuzun daha iyi değerlendirilmesi ve tanınmasını sağlar.

– Çocuğumuz için gerek amaçlar gerekse zamanlama açısından daha gerçekçi ve ulaşılabilir  planlar hazırlanmasına yardımcı olur.

– Problem davranışların tespitini hızlandırır.

– Eğitim sürecinde hedeflerimize ulaşma düzeyimizi belirlememize olanak tanır.

Ayrıca eğitimciler ve ailenin, ev ile okul arasında ortaklaşa yürüttüğü bir program çocuğumuz için hedeflediğimiz süreyi kısaltmakta, harcanan enerji düzeyini gerek eğitimci gerek aile açısından asgari düzeye çekmekte ve öğrenilen becerilerin günlük yaşama genellenmesini kolaylaştırmaktadır. Problem davranışların azaltılmasında ve yeni davranışların kazanılmasında da ailemizin eğitimcilerin vereceği destek doğrultusunda uygulayacakları yöntemler daha  etkili olmaktadır.
Eğitimci-aile ortaklığının en güzel yönü ise başarı ile tamamlanan her dönemin sonunda paylaştığımız ve böylece çoğalttığımız mutluğumuzdur.

Devamını Okuyun
Call Now Button