Bireysel Eğitim Çalışmaları - Değişim Rehabilitasyon

Bireysel Eğitim Çalışmaları

Eğitimin en önemli amacı, tüm çocukların gelişim süreçlerindeki olası sorunlarında onlara destek olabilmektir. Bu amaç, kendisini özellikle toplumun yetkin ve amaçlarına erişmiş bireyler yetiştirme ilkesinde daha fazla ortaya koymaktadır. Ancak işlevleri yerine getirmeyi engelleyen  etmenlerin bulunması ile birlikte, uygun eğitim planları ve uygulamaları geliştirilebilir.

Merkezimize müracaat eden çocuklarımızın gelişim düzeyleri;  İlk Gözlem Ve Değerlendirme kurulumuz tarafından uygulanan gelişim envanter testleri ile belirlenmekte ve bu doğrultuda hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Ve Rehabilitasyon Programları çocuğun performans düzeyine uygun olarak;

•    Zihinsel gelişim eğitimi

•    İnce ve Kaba Motor gelişimine yönelik eğitim

•    Dil gelişimi ve konuşma eğitimi

•    Okul öncesi ve okula destek amaçlı eğitim

•    Akademik beceri eğitimi (Okuma yazma, matematiksel becerilere yönelik eğitim)

•    Özbakım becerileri ve Sosyalleşmeye yönelik eğitim programları uygulanmaktadır.

Bireysel eğitim çalışmaları, özel eğitim gereksinimi olan çocukların temel becerilerini kazanmasını, bağımsız bir birey olmasını, topluma entegrasyonunu ve aile eğitim programları ile ailenin çocuk ile sağlıklı iletişim kurabilmelerini hedeflemektedir. Bir seans 45 dk sürmektedir. Eğitim süreci içinde öğrenci, uzman meslek elemanları tarafından 3 aylık aralıklarla değerlendirilmekte ve aile öğrencinin gelişimi konusunda bilgilendirilmektedir.
Her bireysel eğitimden sonra uzman meslek elemanı veliye o seans hakkında gerekli açıklamayı yapar ve diğer seansa kadar ev eğitiminin içeriğini açıklar.

Ayrıca Engelli Çocuklarımızın gelişimleri,  becerilerine göre; Oyun, Resim, Müzik, Kültürel faaliyetler (tiyatro, sinema, gezi v.b) gibi etkinliklerle de desteklenmektedir.

Bir cevap yazın

Call Now Button