Fizyoterapi - Değişim Rehabilitasyon

Fizyoterapi

YER HAREKETLERİ
Bireyin tüm vücut hareketlerini kapsar.Aktif yardımlı ve pasif hareket normlarından uygun olanı çalıştırılır.Böylece kas gruplarının gerginliği azaltılır,kontrolü sağlanır ve kuvvetlendirilir ve ilerdeki çalışmalara hazırlık yapılması sağlanır. Bu egzersizler fiziksel engelli bireye yer minderinde uygulanır.Normal eklem hareketleri(aktif,yardımlı, pasif ve gerekli durumlarda uygun bireye düğme tekniğiyle),germe egzersizleri,yüzüstü pozisyondan sırtüstüne,sırtüstü pozisyondan yüzüstü pozisyona dönme egzersizleri,baş kontrolünü sağlama egzersizleri,oturma egzersizleri( destekli,yarım destekli,desteksiz),emekleme pozisyonunda durma,denge sağlama ve geliştirme,ve emekleme egzersizleri yapılmaktadır.
TOP DÖNME VE SÜRÜNME ÇALIŞMALARI
Bu çalışmalar apedal dönme hareketleridir.Dönme ,sürünme,bireye özel teknikler ve uyarılarla öğretilir.
Bu egzersizler ihtiyacı olan bireye başlıktaki materyallerle uygulanır.Denge çalışmaları,yerçekimine karşı hareket kabiliyetini artırma çalışmaları,gevşeme,baş ve gövde kontrolünü artırma çalışmaları,refleks ve hareket gelişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

PARALEL BAR, MONO BAR, BAR BARI, DEMİRAT ÇALIŞMALARI
Bu çalışmalar bireyin ayakta iken ektansör kas gruplarını kontrol etmeye ,ve fleksör gruplarının gevşemesini sağlamaya yöneliktir. İntermitent bası sonucu kas ve iskelet sisteminin düzgün gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır.
BASTON YÜRÜTEÇLE VE DİĞER BASTONLARLA DENGE YÜRÜME ÇALIŞMALARI
Bu çalışmalar bireyin ayakta iken üst ve alt ekstrmitelerini kullanarak gövde kontrolünü sağlamasını amaçlamaktadır.Bunun için baston,H-WOLKER arkası açık ya da arkası kapalı wolker tripot kanadion ,asa v.s. bastonlar kullanılmaktadır.Bu şekilde dengesini sağlayan çocukların agonist ve antogonist kas gruplarını kontrol ederek yürümesi yada yürümeye hazırlanması çalışılmaktadır.
CİHAZLI CİHAZSIZ AYAKTA DENGE YÜRÜME ÇALIŞMALARI
Bu çalışmalar gövde kontrolünü sağlamayı başarmış olan bireylere bağımsız denge ve yürümeyi ayrıca düzgün yürüme ve paterni elde edebilme ve oluşabilecek deformiteleri engellemeyi amaçlamaktadır.ihtiyacı olan çocuklar için normal cihazların yanısıra özel olarak çizilen ve kullanılan modifiye cihaz ,twister ve bandlar kullanılmaktadır.Bunlar FU-ZEN modifiye uzun ve kısa yürüme cihazı,EL-SA eklemli cihazlar, SE-YAR gövde lateral barı, EL-SA VALPUS BAND,AY-DE eklem ve NE-TA cetveli gibi çeşitlendirilebilir.
Bu egzersizler, tercihen ayna karşısında ve yer minderinde çalıştırılır.Amaca göre basamaklar dizüstü barları ve diz üstü yürüteci kullanılır.Dizler üzerindeki dengeyi geliştirmek gövde dengesini attırmak, ve yürümeye ön hazırlık bu egzersizlerle sağlanır.

MERDİVEN ÇALIŞMALARI
Bu egzersizler çeşitli yüksekliklerde basamaklar ve egzersiz merdiveni ile uygulanır.Bu egzersizlerin amacı ; yürüyebilen bireyin çeşitli engellerin üzerinden atlama becerilerini kaldırım ve merdiven çıkıp inebilme becerisini kazandırmaktır.
Bu çalışmalar çeşitli boy ve yükseklikteki basamaklarla yapılır.Amacı  bireyin gövde kontrolünü sağlayarak yardımlı ya da yardımsız basamakları çıkıp inmesidir. Ayrıca gövde kontrolünü sağlamaya yöneliktir.

DENGE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI
Bu çalışmalar bireyin her pozisyonunda baş ve gövde kontrolünü sağlayabilmesini amaçlamaktadır.Ayrıca denge merkezinin kontrolünü arttırarak koordinasyon gelişimini sağlamaya yöneliktir.
EL KOL BACAK ÇALIŞMALARI
Bu egzersizler fizyoterapist yardımıyla ,yardımlı, yarı bağımsız yada yardımsız olarak normal eklem hareketleriyle yaptırılır.Ayrıca spastik olan kaslara germe egzersizi yapılır, bu egzersizler yaptırılırken çeşitli yardımcı araç gereçler kullanılabilir.boncuklar ,çeşitli yap-boz, lar İMT araçları,omuz çarkı,parmak merdiveni gibi…
Bu çalışmalar bireyin üst ve alt ekstremite kullanımı ve koordinasyonunu arttırmayı amaçlamaktadır. Bunun için çeşitli kondisyon aletleri,omuz tekerleği,omuz makarası,parmak merdiveni,bisiklet gibi gereçlerin yanısıra üst ekstremite küçük kas motor gelişimini sağlayacak çok çeşitli materyaller kullanılır.

VİSTUBULER SİSTEM ÇALIŞMALARI
Vistubuler hareket her bireyin gelişiminde çok önemli bir yer tutar.Vistubulatör her birey için gerekli olan stimulasyonu sağlar.Vertukal stumulasyon direkt fleksiyon ,doğrusal ivme ,rotasyonel çalışmalar, ve başın dik tutularak baş kontrolunun ortaya çıkarılmasını sağlar.Böylece baş ve gövde kontrolü sağlanarak koordinasyon arttırılır.
TOP HAVUZU
Bireyin fizik ve egitim öncesi gevşemesini sağlar.
3-MAT EGZERSİZLERİ
Bu egzersizler, ihtiyacı olan bireye, yerden yüksekliği 60-70 cm. olan minderde yaptırılır.
Karın-sırt ve kalça kaslarını kuvvetlendirme egzersizleri,quadriceps kasını yatak kenarında kum torbası kullanılarak yapılan ‘İDE’ egzersizleri,oturmada denge çalışmaları bu minderde yapılır.

OSTEOPATİ :
Bireyin eklem blokajlarını gözönünde bulundurarak yapılan tedavi yaklaşımıdır.
Tedavide;
*Cronio-sakral terapi (kafatası eklemleri ve sacral eklemler, omurga eklemi)
*Visseral tedavi (iç organ egzersizleri, masajları örnek: bağırsak masajı)
*Sinir mobilizasyon ve germeleri
*Fasya germeleri
*Hipermobilite de sinir  stimülasyonlarını içerir

AİLE EĞİTİMİ
Bireyin evde uygulaması gereken hareketleri pratik olarak ve egzersiz broşürüyle aileye öğretilir.Bu eğitimde amaç merkezde uygulanan programın evde de desteklenerek istenilen amaca daha erken ulaşılmasını sağlamaktır.

Bir cevap yazın

Call Now Button