Grup Eğitimi Çalışmaları - Değişim Rehabilitasyon

Grup Eğitimi Çalışmaları

Merkezimize müracaatı bulunan çocuklarımız, değerlendirme kurulumuz tarafından uygulanan gelişim envanterleri ile değerlendirilerek gelişim düzeyleri ve eğitim performansları belirlenmektedir. Seviyeleri birbirine en yakın( 4–8 çocuktan oluşan) gruplar oluşturulmaktadır.

Grup üyelerinin ortak ihtiyaçları doğrultusunda;
• Öz bakım becerilerini destekleyen
• Bilişsel gelişimi destekleyen
• İnce ve Kaba Motor becerilerini geliştiren
• Sözel İletişim kurabilen ve kurduğu iletişimi sürdürebilen, Sözel olarak kendini ifade etme becerisini k güçlendiren
• Dil Gelişimini destekleyen
• Sosyal-duygusal gelişimi destekleyen (Kendinin ve çevresinin farkında olma, kendini ifade etme, özgüven kazanma…)
• Günlük yaşam aktivitelerine yönelik becerileri destekleyen ( Kendi ihtiyaçlarını yardım almadan giderebilmeyi öğrenmesi )
• Toplumsal kuralları öğrenme ve uygulama becerilerini destekleyen (Yardımlaşma, paylaşma, sıra bekleme, izin isteme v.b )
gelişim alanlarını destekleyici günlük eğitim programları uygulanmaktadır.

Ayrıca Çocuklarımızın gelişimleri, Programlar uygulanırken; Tiyatro, Sinema, Eczane, Market, Hayvanat Bahçesi, Piknik alanları vb. Sosyal ve Kültürel etkinliklerle de desteklenmektedir.

Merkezimizde grup çalışmaları aşağıdaki gibi programlanmıştır.

1-Okul öncesi programı:
Çocuğu bir okul yaşantısına hazırlamak amacıyla yapılan çalışmalar sırasında dil ve konuşma gelişimini, sosyal gelişim, motor gelişimi, bilişsel gelişimi desteklemek amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu hedefleri gerçekleştiren öğrencilerimizin okullara kaynaştırılması hedeflenmektedir.

2-İlkokul programı:
Akademik becerileri öğrenmeye hazır olan çocuklarımız için oluşturulmuş 5-6 kişilik gruplar halinde planlanmış belirli bir müfredatın takip edildiği çalışmalardır.
Yukarıdaki iki temel programa ek olarak, arkadaşlık kurma ,kavram ve eşleştirme çalışmaları çeşitli el becerileri kazanma ,öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerileri kazanma çalışmaları tüm grup etkinliklerine dahil edilmektedir.

Bir cevap yazın

Call Now Button