İş Uğraşı Terapisi - Değişim Rehabilitasyon

İş Uğraşı Terapisi

isuğras01Günlük yaşamın gereksinimlerini karşılayabilmek için bireylere yardım ve danışmanlığı içerir. Bireylerin  yetersizlikleri yerine beceri ve güçlerine odaklaşıp kendini yeterli durum sağlanmaya çalışılır. İlgileri ve yetenekleri geliştirilerek iş olasılıklarının değerlendirilmesi, bireylerin bunlara göre yönlendirilmesi ve bu işler için gerekiyorsa eğitim, kurs gibi bağlantıların sağlanmasıdır.

Bir cevap yazın

Call Now Button